เรื่อง ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก สำหรับการจัดซื้อวัสดุโครงการปรับสภาพแวดล้อมฯ ร้านนายประสิทธิ์ มูลเมือง

เรื่อง ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก สำหรับการจัดซื้อวัสดุโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัยจังหวัดพิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง