ประกาศผู้ที่ได้รับคัดเลือก สำหรับจัดซื้อวัสดุโครงการปรับสภาพแวดล้อมฯ (อบต.รังนก)

ประกาศผู้ที่ได้รับคัดเลือก สำหรับจัดซื้อวัสดุโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวดของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัยจังหวัดพิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อบต.รังนก)

<<<คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด>>>