Category Archives: ข่าวกิจกรรม

การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 2/2562

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลฯ

พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลฯ

พิธีทำบุญตักบาตรทางน้ำถวายเป็นพระราชกุศล

โครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ 76 จังหวัด ประจำปี 2562